بن بست

وقتي

در سرزمين دلت، جايي نداشته باشم

چه فرقي مي‌كند

كجا باشم.


۱ نظر: