مديون حرفهايي كه نشنيدم

اي كاش نگاهت

زير نويس داشت.


۱ نظر:

 1. نمیدانی ..!

  چقدر گیج می شوم ..؟

  وقتی هرچه می گردم ..

  معنی نگاهت ..

  در هیچ فرهنگ لغتی !..

  پیدا نمی شود ...!!

  پاسخحذف