نيمه‌يِ پرِ ليوان بي‌كسي

و كساني

كه با بودنشان

به ما ثابت مي‌كنند

"تنهايي" چه نعمت بزرگيست.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر