طبق محاسبات؛ ما بايد مرده باشيم.

تنها لحظه‌هايي

 كه درد نمي‌كشيم

فرصتي هست براي نفس كشيدن.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر