تلخ نوشت

طفلي عروسك

دلش مي خواست زار زار بگريد

اما لبخند را به لبانش دوخته بودند.نويسنده: ناشناس

۱ نظر:

  1. از چشمانش برایم بگو:
    عروسک زار می زند ؟
    اشک می ریزد ؟
    کاش می فهمیدم در دل عروسکت چه می گذرد

    پاسخحذف