بالهايم دست توست


دستم را

 كه مي گيري

پر مي گيرم.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر