پوك نمي زني


شبيه سيگار

تمام مي شوم از اشتياق لبهايت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر