گاهي بدون شرح ميميريم

ميگه: "رفته كه رفته، دنيات كه به آخر نرسيده."

هنوز نمي‌دونم فرق اين دوتا چيه.

۴ نظر:

 1. دنیاش هنوز به آخر نرسیده....

  پاسخحذف
 2. دوست دارم یه حرفی بزنم ولی جز سکوت چه میشه گفت؟

  پاسخحذف
 3. فرقی نداره که خواهری. ببین دقیقا مث این میمونه که بگی اون گنجشکه خوشگله یا اون یکی دیگه. گنجشگ خوشگله دیگه، این و اون نداره.تازه فرقی هم داشته باشه! نباید بگی که دل یکی از اونا بشکنه بره به پیشی بگه بیاااااااااا! بیااااااااا منو بخوووووووللللللللل من بخبختم، جشتم.

  پاسخحذف
 4. دنیات به آخر نمی رسه٬ ولی دنیای که با اون داشتی چرا . . .

  پاسخحذف