در زباله داني جز خيال تو

شبيه نامه هايي كه

نوشتم و نخواندي

مچاله ام.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر